müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler...

Personel Yönetimi

Personel Organizasyonu

Özellikle tesis yöneticilerinin, verimliliği arttırıcı stratejik planlar ve programlar geliştirilip, uygulayarak; hem performansı arttırmaları hem de organizasyonun yasalar, yönetmelikler, çevre sağlığı ve can güvenliği standartlarına uyumlu olması konusunu güvence altına almaları önem ve önceliklerimizin başında gelmektedir. 

Çalışanlarınızın tüm zaman ve enerjilerini uzmanlık alanlarına yöneltmelerine yardımcı olmak, dolaylı operasyon maliyetlerinizi en verimli noktada tutmak ve uzun vadeli mali yükü azaltmak amacıyla; Tesis Yönetim Görevlisi, Odacı, Kurye, Çaycı, Şoför, Bahçıvan, Garson, Temizlikçi, Resepsiyonist, Santral Operatörü, Sekreter, Teknisyen vb. personel istihdamını organizasyonunuzun bütüncül stratejilerine paralel olarak yapmaktayız. 

Personel Eğitimi

Her yıl düzenli olarak yapılan hizmet içi eğitimlerinin yanı sıra iş başı eğitimi, iş değiştirme-rotasyon, yönlendirme, kılavuz eğitimler gibi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, amaçların saptanması, eğitim yönteminin seçilmesi, eğitim yapılacak yerin ve kullanılacak araç gereçlerin planlanması, zamanlama yapılması, eğitimin gerçekleştirilmesi ve eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi, alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini personele aktarma yetisine sahip, motive eden, başarılı eğitmenlerce gerçekleştirilmektedir.

Personel Özlük Hakları

Personel organizasyonunun oluşturulması, çalışma düzenlerinin ve kriterlerinin belirlenmesi, personel iş özellikleri ve görev tanımlarının yapılması, personel özlük haklarının belirlenmesi, personel iş akitlerinin hazırlanması, yasal yükümlülüklerin ifası, izin ve fazla mesai planlamaları ve takibi, bordrolama, SGK işlemleri, maaş ödeme, işten çıkarma, iş sağlığı ve iş güvenliği, iş mevzuatının takibi gibi konuları kapsamaktadır.