müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler...

Teknik Yönetim

Malzeme Tedarik ve Stok Yönetimi

Malzeme Tedarik ve Stok Yönetimi içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonu sağlanarak alıcı-satıcı memnuniyetini artıracak strateji ve iş modelleri oluşturulur.  Yazılım çözümlerimiz ile mümkün olan en düşük maliyetle malzeme, bilgi ve para akışının entegrasyonu sağlanır.

Sözleşme Yönetimi

Kurum riskinin azaltılması, operasyonel ve finansal performansın yükseltilmesi amacıyla sözleşme oluşturulması, uygulanması, denetim ve analizinin yapılmasını içeren idari süreçlerdir. Sözleşme Yönetimi çözümlerimiz, satınalma süreçlerinin ve tedarikçi performansının etkin bir şekilde ölçülebilmesini olanaklı kılmakta, kaynak bulma ve tedarikçilerle pazarlık aşamalarının daha olumlu bir şekilde sonuçlanabilmesi adına önemli katkılar sağlamaktayız.

Enerji Yönetimi

Tesis Yönetiminde kalite, performans ve konfordan ödün vermeden enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlayarak; tesis işletme bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamak görevimizdir. Bu amaçla; yeni teknolojilerin kullanımı, ısıtma, soğutma, aydınlatma sistemlerinin, elektrikli cihazların, kısaca tüm mevcut yapının ölçüm, izleme ve bakımını titizlikle yürütülerek tasarruf çözümleri sunmaktayız.

Sigorta Yönetimi

Kurumun risk profil raporunun oluşturulması, 3. şahıs ve çevreye verilebilecek zararların belirlenmesi ve bunların ortak alan sigorta poliçeleri ile güvence altına alınması süreçlerini yönetmekteyiz.

Raporlama Yönetimi

Güncel durum bilgisi, tesis ve altyapı raporlarının yanı sıra işlemler ve harcamalar konusunda da gerekli tüm bilginin alınmasını sağlar. Yöneticiler, tesisin en verimli şekilde çalışması ve dolayısıyla kurumun karlılığının artırılması için doğru kararları verme ve sürece etkin bir şekilde dahil olma imkanına kavuşur.

Arıza Yönetimi

Arıza oluştuğunda yapılan bakımdır. Elektriklerin kesilmesi, ısıtma veya soğutma sisteminin çalışmaması, asansörlerin arızalanması günlük yaşamda ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle tesislerde bakım faaliyetlerinin belirli amaçlara yönelik olarak yürütülmesi ve planlanması gerekmektedir.  

Periyodik Bakımlar (Asansör, İklimlendirme  v.b.)

Sistemin çalışma şartları, geçmiş arıza kayıtları ve bakım ekibinin deneyimi değerlendirilerek periyodlar belirlenir. Bakıma alınacak sistemde değişecek parçalar tespit edilerek stokta hazır bulundurulur.