ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Plastik Dosya İçerisine Sıralamaya Göre Dizilerek Verilecek Evraklar Listesi
01- Özel Güvenlik Kimlik kartı. (Daktilo ile doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılacak)      
02- Dilekçe
03- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (İmzalı Fotoğraflı 2 Adet ) TC. Kimlik Numarası yazılmış olacak
04- Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 asıl - 1 fotokopi)
05- Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtar Onaylı 1 adet )
06- Nüfus Cüzdan (Kimlik) Fotokopisi
07- Ruhsat Harcı Yatırıldığına Dair Makbuz (Aslı) (tahkikat sonuçlanıncaya kadar getirilebilir)
08- Adli Sicil Belgesi ARŞİV ARAŞTIRMA’lı olacak(Asıl ) (kaydı olanlar mahkeme kararı ekleyecek)
09- Sağlık Raporu (Aslı) (Özel Güvenlik Görevlisi Olur ibareli olacak Silahlı Ö.G.Görevlileri için ayrıca Ateşli Silah
taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur ibareli olacak )
10- Diploma Fotokopisi (noter onaylı)
11- Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası (Aslı)
12- (4)  Adet vesikalık fotoğraf


ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞMA İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)


  5188 Sayılı Kanun Kapsamında olan, ……………………………….… Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda …… Saat …………. olarak eğitim gördüm. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmem için gerekli işlemlerin yapılmasını;

              Arz ederim. …/…/…….

 

 Adres  ve Telefon No:                               :                   Adı ve Soyadı 
                                                                                                  İmza

 Tel:EKİ

 01- Dilekçe
 02- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (İmzalı Fotoğraflı 2 Adet ) TC. Kimlik Numarası yazılmış ve muhtar         onaylı olacak
 03- Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 asıl - 1 fotokopi)
 04- Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtar Onaylı 1 adet )
 05- Nüfus Cüzdan (Kimlik) Fotokopisi
 06- Ruhsat Harcı Yatırıldığına Dair Makbuz (Aslı) (tahkikat sonuçlanıncaya kadar getirilebilir) 
 07- Adli Sicil Belgesi ARŞİV ARAŞTIRMA’lı (Asıl ). (kaydı olanlar mahkeme kararı ekleyecek)
 08- Sağlık Raporu (Aslı) (Özel Güvenlik Görevlisi Olur ibareli olacak Silahlı Ö.G.Görevlileri için ayrıca Ateşli Silah 
        taşımasında ve bulundurmasında sakınca   yoktur ibareli ) 
 09- Diploma Fotokopisi (noter onaylı)
 10- Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası (Aslı)
 11- (5)  Adet vesikalık fotoğraf