BAŞKENT GRUP GÜVENLİK HİZMETLERİ YAKLAŞIMI

  Kurum ve tesislerin özel durumlarına göre risk analizi
  Güvenlik personelinin projeye uygun seçimi, sürekli eğitimi ve sürdürülebilir operasyon yönetimi
  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Dair Kanun ve bu kanuna bağlı yönetmelik ile ilgili sorumlulukların yönetilmesi
  Özel vakalara karşı hazırlıklı tepki yönetimi
  Kurum ve tesis yönetimi ile  stratejik, taktik ve operasyonel iletişim yönetimi
  Teknolojik  çözümlerle  insan, teknoloji ve süreç yönetimi
  Hizmet Raporlaması