müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler...

Danışmanlık Hizmetleri

Keşif

Büyük yatırım maliyetleri ile gerçekleştirilen günümüzün modern ve akıllı binaları/tesisleri sağladıkları yüksek konfor düzeyinin yanısıra çok yüksek işletme giderleri ile de karşımıza çıkmaktadırlar. Bu nedenle kaynakların kullanımında tasarruf çok önemli bir faktör olmakla beraber üretkenliği ve yaşam koşullarını olumsuz etkileyen uygulamalar, gerek müşteri ve çalışan mutluluğu gerek yasal yükümlülükler konusunda sıkıntılar yaratabilmektedir. 

Tesis Yönetimi, binaların bakım ve işletmesini yönetmeye odaklanmış disiplinlerarası bir alan olmakla beraber fonksiyonlarına göre değişik çözümler gerektirmektedir.  Burada önemli olan, tesisin fonksiyonu, ihtiyacı, güvenlik ve coğrafi lokasyonuna bağlı olarak risk analizleri, mimari özelliği ile bu tesislerin kurum stratejileri ve konumlanmaları Tesis Yönetim organizasyonlarını  ve ihtiyaçlarını belirlememizdeki en önemli etkenleri oluşturmaktadır.

Bu nedenle tesisleri işletirken temel amacımız, insanları, mekanları, süreçleri ve teknolojiyi entegre etmek suretiyle tesisin işlevselliğini güvence altına almak ve sağladığı hizmetler ve destek ile organizasyonun kendi ana faaliyet alanında başarı ve verimliliğini artırmasını sağlamaktır.

Başkent Grup Tesis Yönetim Hizmetleri ile çevreye, doğaya, insana ve yasal düzenlemelere uygun yüksek kalitede ekonomik çözümler sunmaktadır.