müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler...

Hukuk Yönetimi

Aidat ve Borçların Takibi

Kira kontratının yapılması, kira ve depozitonun tahsilatı, su,elektrik ve doğalgaz faturalarının takibi, ortak gider ödemelerinin ve aidatların takibi, tapu işlemlerinin yapılması, emlak vergi beyannamesinin hazırlanması ve takibi gibi konuları kapsamaktadır.

Kiracı Tahliye İşlemleri

Kiracının tahliye sebepleri Kanunlarda yazılı olanlarla sınırlıdır.  Tahliye davaları Borçlar Kanunu (BK) 260 vd. maddeleri ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun (GKKK) da düzenlenmiştir. Özel kanun olan 6570 sayılı kanunun uygulanmadığı durumlarda BK’nun ilgili maddeleri uygulanmaktadır.