Silahlı / Silahsız Güvenlik Hizmeti

Görev alanında ateşli silah taşıyacak güvenlik görevlileri 6136 sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlara tabi olup, silah temini müşteri tarafından yapılmaktadır. 

Silahsız güvenlik hizmeti veren görevliler, bina ve tesislerde, hukuk kurallarına uygun, talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli uzman kişilerden oluşmaktadır.

Başkent Güvenlik, silahlı /silahsız güvenlik hizmeti verilmesi aşamasında özel güvenlik izni olan müşterinin ihtiyacını belirler. Bölgeye ilişkin olarak hazırlanan ve raporlanan risk ve güvenlik analizleriyle; güvenlik için istihdam edilecek personelin sayısı, niteliği, kullanılacak teçhizat, alınması gerekli önlemler, kullanılacak elektronik güvenlik malzemeleri gibi unsurları kurum/kuruluş ile birlikte kararlaştırır.  Karşılıklı anlaşma durumunda uzman ekipleriyle 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde göreve başlar. Alınması gerekli izinler Başkent Güvenliğin danışmanlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

VIP/ Yakın Koruma

VIP koruma hizmetleri, çok farklı yaşam ve iş temposu olan profillerden oluşması nedeniyle; karşı karşıya kalınabilecek risk ve tehditlerin analiz edilmesi ile kişiye özel çözümler üretilir, koruma biriminin sorumluluk ve görevleri tanımlanır. Koruma planı karşılıklı görüşmelerle belirlenir ve uygulanır. VIP Koruma Personeli müşterinin özel hayatına saygılıdır. 

VIP/Yakın Koruma Hizmetleri Kapsamında

•    Yerel kolluk kuvvetleri ile işbirliği ve koordinasyon
•    Bomba olasılığına karşı araba ve/veya mekanların aranması
•    Korunma birimlerinin tanımlanması ve eğitimi
•    Güzergah planlamaları
•    Karşı istihbarat çalışmaları
•    Önleyici tedbirlerin planlanması
•    VIP araç ve uzman eğitimli personel
•    Acil durum planlamaları
konularında hizmet vermektedir.