müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler...

Poligon Hizmetleri

Atış Hizmetleri

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33’üncü maddesi 8’inci fıkrası; “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmetiçi eğitim atışı yaptırılır.” hükmüne amirdir. Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince yapılan denetimlerde atış yaptırılmadığı tespit edilen her personel için  idari para cezası verileceği vurgulanmaktadır.

Hizmetiçi eğitim atışları Başkent Güvenlik’e ait özel poligonda yapılmakta, atış yaptıracak olan ekipte atış eğitimcisi sertifikası sahibi bir eğiticinin başkanlığında yeter sayıda gözetmen ve sağlık ekibi hazır bulunmaktadır.

Başkent Güvenlik, bu atış eğitimlerini yaparken tüm yazışmaları, uzman atış eğitimcisi, mermi, poligon, ambulans, silah gibi giderleri karşılamakta ayrıca müşteriler adına, Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ve Jandarma Özel Güvenlik Kısım Amirliklerine tüm bildirimleri yapmaktadır.