müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler...

Danışmanlık Hizmetleri

Keşif

Güvenlik faaliyetinin henüz var olmadığı durumlarda sağlanacak güvenlik danışmanlık hizmeti ile; 5188 Sayılı Kanun kapsamında güvenlik hizmeti istenilen  tesis ve kuruluşlarda, çevre  ve  iç güvenlik konularında tehdit  oluşturabilecek her çeşit soygun, yangın, sabotaja karşı korunmak üzere alınması gereken güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve teknik / elektronik güvenlik önlem ve tedbirlerinin tespit edilerek, 24 saat esasına göre güvenlik hizmetinin ne şekilde verilmesi gerektiğini içeren geniş kapsamlı ön keşif raporu uzmanlarımızca hazırlanmaktadır. 

Risk Analizi

Günümüzde giderek artan riskler daha önce alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Zaman içerisinde gerekli risk analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerine yenilerinin eklenmemesi, uygulamadaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli kontrollerin yapılmaması ve görev yapan personelin denetlenmemesi v.b. çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilecek risklere karşı yapılacak risk analizi çalışmaları ile güvenlik risklerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Belirlenecek özel strateji ile tüm önlem ve çalışmaların bu strateji dahilinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Koruma Planı

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanuna bağlı yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verdiğimiz kurum/kuruluşlara ait planlar (deprem, su baskını, yangın, sabotaj v.s.) uzman ekiplerimiz tarafından karşılıklı görüşmeler ile hazırlanır, Valiliklere onaylatılarak uygulanması hedeflenir. 

Acil Eylem Planları

Acil durum; hayatın normal akışı sırasında ilave tedbir alınmasını gerektiren sıradışı olaylardır. Bu olaylar, yangın, doğal afet, silahlı saldırı, bomba gibi normal olarak her gün karşılaşmadığımız olaylardır ve kendilerine has tedbirler alınması gerekmektedir Acil Eylem planları, risk yönetimi olan projelerde güvenliği korumak ve savunmak için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.  Acil Eylem Planında; Hazırlık, Tespit, Müdahale, İyileştirme döngüsü adımları izlenmektedir.