müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler...

İnşaat & Renovasyon Hizmetleri

Kaba Yapı İşleri

Proje öncesi, sahanın fizibilite ve etüt çalışmaları sonucunda, zemin iyileştirme, güçlendirme ve taşıyıcı yapıların proje ve uygulaması, zemin ve temel mühendisliği, yapılarının inşası, betonarme ve çelik yapı elemanlarıyla taşıyıcı sistemin inşası, yapı taşıyıcı sisteminde tadilat ve takviye gerektiren yapıların güçlendirme projelerinin ve tasarımlarının yapılması ve yapılan projeye uygun olarak taşıyıcı sistemin ve temellerinin güçlendirilmesi işleri.

İnce Yapı İşleri

Yapılarda taşıyıcı sistem çalışmalarının bitmesinin ardından harçlı imalatlar olarak da adlandırılan, zemin, duvar , döşeme ve cephe kaplamaların tamirat ve yenilenmesi işleridir. Duvar örme, dış ve iç cephe kaplamaları, beton ve betonarme yüzeylerin tamiratı, iç ve dış cephe sıva işleri, donatılı şap ve tesviye betonu yapılması, zemin ve duvar kaplamaları, dış ve iç cephe dekoratif ve endüstriyel boya kaplamaları işleri.

Dekorasyon İşleri

Dekorasyon çalışmalarımızı, iç ve dış dekorasyon olmak üzere ele almaktayız. Dış dekorasyonu, genel olarak mimari çözümlerle birlikte ele alırken iç dekorasyonda duvar renklerinden döşemenin biçimine ve yerleştirilmesine kadar her şeyi, belirli bir ahenk içinde birleştirmeyi amaçlamaktayız.

Mimari ve Statik Projeler

İnşaat mühendislerimiz yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlayıp inşa ederken, mimarlarımız mekanları kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve müşteri isteklerini dikkate alarak tasarlamaktadırlar. 

İç Mimari Tasarım ve Üretim

İhtiyaç duyulan mobilyanın veya mekanın, iç mimarlık meslek kuralları çerçevesinde projelendirilmesi; projede tasarlanmış ve hedeflenmiş ürüne sahip olmanızı, ürünün tasarımcı kontrolünde üretilmesi ve hedeflenen kalite ve estetiğe ulaşılmasını sağlarken, kalite ve estetik bütünlüğünün oluşmasını, toplam maliyetin önceden planlanmasını, fiyat- fayda ilişkisini müşteri ile birlikte belirlenebilmesini sağlarken, yap-bozu engeller, istenilen hedefe daha az maliyet ve daha kısa zamanda ulaşılmasını sağlar. 

Yenileme ve Değişim İşleri

Projelerdeki olası yenileme ve değişiklikler; müteahhitin işin teknik gereklilik talebine ya da işverenin estetik kaygılarına dayanabilir. Bu durumda esas dikkat edilmesi gereken nokta; yapı sağlığına ve görselliğine zarar vermeden ve iskan almayı da engellemeyecek değişikliklerin yapılmasına izin vermektir. Tüm imalatlar, revizyonlar, sözleşme ekleri, işverenin kontrolünde gerçekleştirilmektedir.